Podmínky

Právnické osoby:

*
 Občanský a řidičský průkaz
* Razítko firmy
* Platba v hotovosti (u stálých zákazníků možno fakturou)

Fyzické osoby:
 
*Občanský a řidičský průkaz
* platba v hotovosti  (u stálých zákazníků možno fakturou)
 
V případě potřeby si vyhrazujem právo požadovat dva doklady o trvalém bydlišti.

Naše vozidla nepronajímáme osobám, které mají trvalé bydliště na obecním, nebo městském uřadě!